top of page
sdsdsd.png

Elm və Təhsilin İnkişafına Dəstək Mərkəzi

Xəyalə TƏHMƏZİ

Elm və Təhsilin İnkişafına Dəstək Mərkəzinin rəhbəri
Dosent, Mamalıq və Ginekologiya üzrə Fəlsəfə Doktoru
Səhiyyə Nazirliyi Ginekologiya və Mamalıq Elmi-Tədqiqat İnstitutu, Bakı, Azərbaycan

  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram

Elm və Təhsilin İnkişafına Dəstək Mərkəzi

Qlobal Əməkdaşlıq və Analitik Araşdırmalar Mərkəzi İctimai Birliyinin Elm və Təhsilin İnkişafına Dəstək Mərkəzi, - professor-müəllim heyətinin və elmi tədqiqatçıların inkişafına töhfə vermək və onların institusional keyfiyyətini artırmaq məqsədilə yaradılmışdır.Ən mühüm xüsusiyyət ondan ibarətdir ki, həyata keçirilən layihələr alim və tədqiqatçıların vahid mühitdə birgə işləməsinə imkan yaradır. İş həyatında baş verən sürətli dəyişikliklər, yeni bir mövzu öyrənmək və ya bu məlumatları rəqabət mühitində tətbiq etmək ehtiyacı demək olar ki, hər gün ortaya çıxır.Ona görə də cəmiyyətin bütün təbəqələrində həyata keçirilən elmi- tədris proqramları mərkəzin tədbirləri vasitəsilə iştirakçılara çatdırılır və onlara xidmət etmək məqsədi ilə öz töhfəsini verir.
Bu proqramlar təkcə universitet tələbələri və akademiklər üçün deyil, həm də təhsilin, iş həyatının müxtəlif səviyyələrində olan bütün iştirakçılar üçündür. Mərkəzin işçi heyəti əməkdaşlıq etdiyi yerli və beynəlxalq təşkilatlar üçün birgə layihələrin hazırlanması və həyata keçirilməsi üçün zəmin yaradır, treninqlər, konfranslar, elmi görüşlər və s. təşkil edir.

ELM VƏ TƏHSİLİN İNKİŞAFINA DƏSTƏK MƏRKƏZİNİN YENİ LAYİHƏSİ  – AVROPA ASİYA   MAMAGİNEKOLOQLAR ASSOSİASİYASININ I BEYNƏLXALQ KONQRESİ

asasasas.png
bottom of page